ฝากเงินได้ 2 วิธี

ขั้นตอนการฝากเงินแบบด่วน

ขั้นที่ 1 – เลือกเมนู “เติมเครดิต”

วิธีฝากเงินขั้นตอนที่ 1

ขั้นที่ 2 – เลือก “ฝากด่วน (อัตโนมัติ)” เพื่อเติมเครดิตอย่างรวดเร็ว

วิธีฝากเงินขั้นตอนที่ 2

ขั้นที่ 3 – กดเลือกบัญชีของท่านที่ได้เชื่อมต่อไว้ โดยมีวิธีการใส่จำนวนเงิน 2 แบบ คือ 1.กรอกจำนวนเงินเอง จากนั้นกดปุ่มถัดไป

วิธีฝากเงินขั้นตอนที่ 3

ขั้นที่ 4 – หรือ 2.เลือกบัญชีแล้ว กดเลือกจำนวนเงินแบบด่วนโดยใช้ปุ่ม จากนั้นกดปุ่มถัดไป

วิธีฝากเงินขั้นตอนที่ 4

ขั้นที่ 5 – ปรากฎเวลานับถอยหลัง (ให้โอนเงินภายใน 10 นาที), จำนวนเงินที่ต้องโอน เป็นจุดทศนิยม (ให้โอนจากบัญชีที่ท่านผูกเท่านั้น และเป็นทศนิยมตามที่ระบบแจ้ง มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ ต้องแจ้งฝากปกติเอง) และโอนเข้าไปยังบัญชีที่ทางเว็บกำหนดให้ โดยกดที่ปุ่มคัดลอกบัญชี เพื่อนำไปใส่ในแอพธนาคารของท่านเพื่อโอนเงิน (กรุณาตรวจสอบบัญชีเว็บก่อนโอนทุกครั้ง เพราะอาจมีการอัพเดทบัญชีของเว็บไซต์)

วิธีฝากเงินขั้นตอนที่ 5

ขั้นที่ 6 – เมื่อท่านโอนเงินแล้ว หน้าเว็บของท่านจะเปลี่ยนหน้า เป็น “ทำรายการสำเร็จ” เองอัตโนมัติ ยอดเงินเข้าระบบและพร้อมเล่นได้เลย

วิธีฝากเงินขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนการฝากเงิน แบบธรรมด

ขั้นที่ 1 – เลือกเมนู “เติมเครดิต”

ฝากเงินธรรมดาขั้นตอนที่ 1

ขั้นที่ 2 – เลือก “ฝากธรรมดา”

ฝากเงินธรรมดาขั้นตอนที่ 2

ขั้นที่ 3 – ระบบจะพาไปหน้า “สถานะฝาก/ถอน” เพื่อให้ท่านตรวจสอบว่า ยังมีรายการค้างอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มี ให้กดปุ่มฝากเงินเพื่อดำเนินการได้เลย

ฝากเงินธรรมดาขั้นตอนที่ 3

ขั้นที่ 4 – เลือกช่องทางการโอนของท่าน (จากตัวอย่างเป็นการเลือกแบบโอนผ่านแอพธนาคาร) จากนั้นกดปุ่มถัดไป

ฝากเงินธรรมดาขั้นตอนที่ 4

ขั้นที่ 5 – จะปรากฎ เลขบัญชีของท่าน และ บัญชีของเว็บไซต์สำหรับโอนเข้า (ต้องใช้บัญชีของท่านตามรายการที่เว็บระบุในการโอนเงิน และเช็คบัญชีของเว็บทุกครั้งก่อนโอน) ระบุจำนวนเงินที่โอน และ วันเวลาที่โอน จากนั้นกดปุ่มยืนยันข้อมูล

ฝากเงินธรรมดาขั้นตอนที่ 5

ขั้นที่ 6 – ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า “สถานะฝาก/ถอน” รายการของท่านจะปรากฎขึ้น ตรวจสอบความคืบหน้าจากแถบสถานะ ให้รอสักครู่

ฝากเงินธรรมดาขั้นตอนที่ 6

ขั้นที่ 7 – เมื่อฝากสำเร็จ แถบสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ยอดเงินเข้าระบบและพร้อมเล่นได้เลย

ฝากเงินธรรมดาขั้นตอนที่ 7