วิธีแทงหวยชุด หรือหวย 4D กับเว็บ TODE

  1. Login เข้าเว็บ TODE ที่เมนูด้านบนหลังจากนั้น เลือกเมนู “แทงหวยชุด” ในหน้าแรก
  2. เลือกประเภทหวยที่ท่านต้องการแทง จากนั้นจะปรากฎส่วนแทงหวยด้านล่าง ให้เลื่อนลงมา
  3. กดตัวเลข 4 หลัก ที่ท่านต้องการเล่น รายการแทงจะปรากฎอยู่ด้านล่าง
  4. ระบุจำนวนชุดที่ท่านต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลข และกดส่งโพย
  5. หน้านี้จะเป็นหน้าสรุปรายการที่ท่านแทง ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม ทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืนยันโพย
  6. สั่งซื้อเรียบร้อย โพยของท่านจะถูกเก็บและสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู “โพยของฉัน” และท่านยังสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”

ขั้นตอนและวิธีการแทงหวยชุด (4D)

Step 1

เลือกเมนู “แทงหวยชุด” ในหน้าแรก


แทงหวยชุด ขั้นตอนที่ 1

Step 2

เลือกประเภทหวยที่ท่านต้องการแทง จากนั้นจะปรากฎส่วนแทงหวยด้านล่าง ให้เลื่อนลงมา

แทงหวยชุด ขั้นตอนที่ 2

Step 3

กดตัวเลข 4 หลัก ที่ท่านต้องการเล่น รายการแทงจะปรากฎอยู่ด้านล่าง

แทงหวยชุด ขั้นตอนที่ 3

Step 4

ระบุจำนวนชุดที่ท่านต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลข และกดส่งโพยแทงหวยชุด ขั้นตอนที่ 4

Step 5

หน้านี้จะเป็นหน้าสรุปรายการที่ท่านแทง ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม ทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืนยันโพย


แทงหวยชุด ขั้นตอนที่ 5

Step 6

สั่งซื้อเรียบร้อย โพยของท่านจะถูกเก็บและสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู “โพยของฉัน” และท่านยังสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”

แทงหวยชุด ขั้นตอนที่ 6