การสมัครสมาชิกและการเพิ่มบัญชี

1. สมัครด้วย LINE

หรือ

2. สมัครสมาชิกด้วย Username

ขั้นที่ 1 – เข้าสู่เว็บโต๊ดแล้วกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ดังรูป

สมัครสมาชิกขั้นตอนที่ 1

ขั้ที่ 2 – ใส่ ยูสเซอร์เนม ที่ท่านต้องการ และกดปุ่ม ถัดไป

สมัครสมาชิกขั้นตอนที่ 2

ขั้นที่ 3 – ตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลข 6 หลัก กดปุ่ม ถัดไป

สมัครสมาชิกขั้นตอนที่ 3

ขั้นที่ 4 – กรอกรหัสผ่านที่เป็นตัวเลข 6 หลักอีก 1 ครั้ง กดปุ่ม ถัดไป

สมัครสมาชิกขั้นตอนที่ 4

ขั้นที่ 5 – กรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้ กดปุ่ม ถัดไป

สมัครสมาชิกขั้นตอนที่ 5

ขั้นที่ 6 – สมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่ม เพิ่มบัญชีธนาคาร ไปขั้นตอนถัดไป

สมัครสมาชิกขั้นตอนที่ 6

การเพิ่มบัญชีธนาคาร

ขั้นที่ 1 – เลือกบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้ TODE เชื่อมต่อ กดปุ่ม ถัดไป

การเพิ่มบัญชีธนาคารขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2 – กรอกเลขบัญชีของท่าน ทั้ง 2 ช่องให้ตรงกัน เพื่อยืนยันเลขบัญชี กดปุ่ม ยืนยัน

การเพิ่มบัญชีธนาคารขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3 – รอระบบทำการตรวจสอบสถานะบัญชีและข้อมูลบัญชีของท่าน

การเพิ่มบัญชีธนาคารขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4 – เมื่อระบบอนุมัติแล้ว จะปรากฎชื่อบัญชีของท่านพร้อมแถบสีเขียวคำว่า “อนุมัติ”

การเพิ่มบัญชีธนาคารขั้นที่ 4