ขอขมากรรม วิธีขจัดกรรม ที่ช่วยให้ชีวิตเจริญ

ขอขมากรรม

คงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ชีวิตกำลังพบความยากลำบากเผชิญกับปัญหา แต่ไม่รู้จะหาทางออกด้วยวิธีไหน ซึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธ บางครั้งการที่มีปัญหาที่แก้ไม่ตกฃอาจจะเป็นผลมาจากกรรมเก่าที่เคยทำมาในอดีตก็เป็นได้ ทั้งการกระทำในชาติที่แล้วหรือชาตินี้ก็ได้ ดังนั้นผู้คนจึงนิยมทำพิธี ขอขมากรรม เพราะเชื่อว่าหากทำแล้วจะช่วยให้ปัญหา หรือความทุกข์ต่าง ๆ คลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าอยากรู้แล้วว่าการขอขมากรรมี่ถูกวิธีต้องทำอย่างไร ก็ตาม TOBE99 ไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

กรรม คือ

การกระทำที่ทำโดยเจตนา หรือไม่เจตนาก็ได้ โดยแบ่งได้เป็นกรรมดีและกรรมชั่ว ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา หรือ ทางใจ

ขอขมา คือ

การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ได้กระทำความผิด หรือล่วงเกินทั้งทางกาย วาจา ใจ แก่ผู้อื่น จึงได้ทำการขอให้ผู้นั้น ยกโทษให้ หรือ ขอไม่ให้เอาโทษแก่ตัวเอง

ถ้าหากขออโหสิกรรมแล้ว อีกฝ่ายไม่รับ จะเป็นอะไรไหม ?

ถ้าหากเราได้ทำการขออโหสิกรรมด้วยความตั้งใจจริงไปแล้ว ก็จะถือว่ากรรมได้สิ้นสุดไปแล้ว ถึงแม้ว่าบุคคลที่เราได้ไปทำการขออโหสิกรรม จะไม่ยอมอโหสิกรรมให้ก็ตาม เท่ากับบุคคลผู้นั้น อาฆาตจองเวรกับความว่างเปล่าเท่านั้น

ขอขมากรรม คือ

พานขอขมา

ขอขมากรรม หรือ อโหสิกรรม คือ การขอโทษขอโพยที่ได้กระทำการล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ซึ่งอาจเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ เพื่อไม่ให้จองเวรซึ่งกันและกันอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติใด ๆ นั่นก็คือ เป็นการไม่ผูกเวร ผูกกรรม ซึ่งกันและกันอีก

อานิสงส์ของการขอขมากรรม

พระพุทธรูป

การขอขมากรรม ถ้าหากได้ทำอย่างตั้งใจแน่วแน่ ประกอบกับความรู้สึกสำนึกในสิ่งที่เคยทำไม่ดีเอาไว้กับบุคคลที่เราทำการขอขมา เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตที่กำลังเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และยังจะมีโอกาสดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน หรือเรื่องการเงิน

ไม่ว่าทำอะไร ก็จะประสบความสำเร็จด้วยดี ไม่มีติดขัดปัญหาใด ๆ ทำอะไรก็จะมีแต่ผู้คนคอยช่วยเหลือ มีความเจริญก้าวหน้า ชีวิตจะพบเจอแต่ความสุขความเจริญ ปลอดภัยแคล้วคลาด กรรมที่เคยมีร่วมกัน ก็จะเบาบางลงไป

หรือถ้าหาก ได้เป็นผู้ที่ต้องอโหสิกรรมให้ผู้อื่น จะถือเป็นทานอันยิ่งใหญ่ จากการที่ได้ยกโทษให้กับผู้ที่มาขอขมากรรมกับเรา เพราะการให้อภัยผู้อื่น ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นและตัวเราเองได้พ้นทุกข์ด้วย

บทสวดมนต์ และคาถา ที่ใช้ ขอขมากรรม ขออโหสิกรรม ยิ่งสวดยิ่งดี

ต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำ บทสวดมนต์ บทคาถา ต่างๆ สำหรับการขอขมากรรม และขออโหสิกรรม ที่เราอยากแนะนำให้ ทุกท่านที่ต้องการจะทำการ ขอขมากรรม ในรูปแบบต่างๆ ได้นำไปใช้ในการสวดและท่องเพื่อสร้างสมาธิ เสริมความเป็นสิริมงคล ทำให้สามารถแก้ไขและผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง จะได้ไม่จองเวรกับผู้ที่เราเคยล่วงเกินอีกต่อไป

บทสวด ขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง

พนมมือ

สำหรับบทสวด ขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง บทนี้ จะเน้นไปที่การถอนคำสาปแช่ง คือการถอนคำสาบาน ถ้าหากได้สวดมนต์บทนี้ ในทุก ๆ วันพระ จะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต และยังช่วยปัดเป่าภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ด้วย หรือจะสวดหลังจากสวดมนต์ บทสวดพาหุง แล้วเสร็จด้วยก็ได้ จะช่วยทำให้ชีวิตมีความราบรื่นมากขึ้นไปอีก

อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห
ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต
อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาป ให้ม้วยมรณ์
ถอนด้วยนะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะฯ

นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูล
สูญด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะฯ

คำแปล :

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอขมากรรมที่ได้กระทำความผิด 
อกุศลเข้าสิงจิตใจให้กระทำผิด พูดผิด คิดผิด ด้วยกายวาจาใจ
เคยลบหลู่ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ สมมุติสงฆ์ พระโพธิสัตว์ 
บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน 
ลบหลู่เทพทรง องค์เทพ และองค์พรหมทั้งหลาย 
ลบหลู่พระธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ 
พระเพลิง พระพาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
ในหมื่นโลกธาตุ ในแสนโกฏิจักรวาล ในอนันต์จักรวาล 

ไม่ละลายบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป ซุบซิบนินทา ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น 
ชอบเพ่งโทษ และโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุยงส่งเสริมให้แตกแยกความสามัคคี 
ชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยาย ใส่ความให้คนอื่น เข้าใจผิด 
ชอบคิดเข้าข้างตนเองเสมอว่า คนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้จะต้องเป็นอย่างโน้น 
ใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูง และผู้มีพระคุณทั้งหลาย 

วิบากกรรมอื่นใด ที่ข้าพเจ้าเคยคิดติดสินบนไว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
เทพเจ้าเหล่าเซียนองค์ใด ภูตผีปีศาจอสุรกาย ยักษ์มารเหล่าใด 
อาทิสมานกาย สัมภเวสี ทั้งหลาย เทพพรหมที่ชั้นฟ้า 
เจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ท่านใด 
ได้แก้บนไปแล้วก็ดี หลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดี เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี 
เป็นหนี้ผูกพันกันมา ในอดีตชาติ เป็นร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ 
จะนับประมาณมิได้ แม้ในชาติปัจจุบันเป็นการไม่สมควร 
เสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วย กาย วาจา ใจ 
ขอให้ท่านทุกรูปนาม ทุกจิต ทุกวิญญาณ ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภูมิ 
โปรดงดโทษ อโหสิกรรม ให้เป็นอภัยทาน ให้ขาดจากกันในชาตินี้ 
เพื่อจะได้ไม่ติดภพ ติดภูมิ ติดชาติ ไปในชาติหน้าอีกต่อไป 
ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ติดสินบนอีกต่อไป จะอธิษฐานของพรเพียงอย่างเดียว 

ลูกขอกราบอาราธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ พระโพธิสัตว์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ 
ทวยเทพทั้งหลาย ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 
โปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าพเจ้า ชื่อ……..นามสกุล…….
ขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปทุกชนิด ด้วยจิตริษยา อาฆาต พยาบาท 
ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง จองล้าง จองผลาญ 
เบียดเบียนผู้อื่น ด้วยกาย วาจา ใจ มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน มานะทิฐิ 
กิเลส พันห้า ตัณหาร้อยแปด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ชอบอธิษฐานในสิ่งผิดๆ 
และสาปแช่งด้วยความหลงผิด ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

คำอธิษฐานใดๆ คำสาปแช่งใดๆ ที่ทำให้อื่นเดือดร้อน 
ถึงแก่ความวิบัติ พลัดพราก หรือถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

คำสาปแช่งอันใด คำอธิษฐานอันใด ที่คนอื่นสาปแช่งเราไว้ เพราะต้องคำสาป 
ให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่าง ๆ ทั้งในอดีตชาติ และในปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

ข้าพเจ้าขออำนาจพลังทิพย์ พลังธรรม พลังจักรวาล พลังฟ้าดิน 
พลังสุริยัน จันทรา ดารารัศมี พลังเทพ พลังบุญ อันศักดิ์สิทธิ์ 
พลังเทพผู้ทรงฤทธิ์ สถิตอยู่ในทั้งหลาย 
พลังอริยสงฆ์เจ้า พลังพระธรรมเจ้า พลังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
โปรดแผ่พลังรัศมีธรรม ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย 
สัพเคราะห์ วิบากกรรมอันใด จงพินาศสูญไปและพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวง 
นำตนให้พ้นทุกข์ ประสพสันติสุขอย่างแท้จริง และดับทุกข์ได้ 
ในที่ทุก ๆ สถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ

บทสวด ขอขมากรรมพ่อแม่

ไหว้พ่อแม่ด้วยพวงมาลัย

สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำการ ขอขมากรรมพ่อแม่ จากกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ที่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจ ทุกข์ใจ หรือต้องเสียน้ำตา ถ้าหากได้ทำการ ขอขมากรรมพ่อแม่ ก็จะช่วยให้กรรมที่เคยก่อเบาบางลงไป และยังช่วยทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง โยโทโส

กรรมอันใด ที่ลูกได้เคยกระทำล่วงเกินต่อบิดามารดา
ด้วยการกระทำทางกาย ก็ดี
ด้วยการกระทำทางวาจา ก็ดี
ด้วยการกระทำทางใจ ทางความคิด ก็ดี

อันเป็นเหตุให้พ่อกับแม่ เสียใจ ร้องไห้เสียน้ำตา
ทั้งที่รู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี
ทั้งที่เจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี
ทั้งในอดีตก็ดี ในปัจจุบันก็ดี

บัดนี้ เวลานี้ ลูกสำนึกผิดแล้ว
จึงกราบขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น
ขอให้บิดามารดา ได้โปรดให้อภัย และอโหสิกรรม
ซึ่งโทษล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้น แก่ลูกด้วยเถิด

บทสวดมนต์ ขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

บทสวด ขอขมาพระรัตนตรัย หรือ ขอขมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวดเพื่อเป็นการขอขมากรรมกับสิ่งที่เคยพลาดพลั้งไปในอดีต และยังช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย และหากเสริมด้วยการทำตาม วิธีไหว้เจ้าที่ ก็จะช่วยทำให้บ้านที่อยู่อาศัย ร่มเย็นเป็นสุขได้อีกด้วย

วิธีขอขมาพระรัตนตรัย ให้ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าว

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ
ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ
ขะมามิ ภันเต ฯ

บทสวดมนต์ ขออโหสิกรรม

ผู้ชายนั่งริมหน้าผา

สำหรับบทสวดมนต์บท ขออโหสิกรรม นี้ มีที่มาจาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ใช้สวดเพื่อเป็นการ ขอขมากรรม และขออโหสิกรรม จากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย หรือจะระบุชื่อของผู้ที่เราต้องการขออโหสิกรรมเลย ก็ทำได้เช่นกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง
มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม
อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

บทสวดมนต์ ขอขมากรรมความรัก

มือกุมหัวใจ

นอกจากการขอขมากรรมเพื่อไถ่โทษที่ได้ล่วงเกินกันและกันแล้ว บทสุดท้ายที่เราอยากมาแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ ก็คือ บทสวด ขอขมากรรมความรัก เหมาะสำหรับคนที่มักจะผิดหวังในความรัก หรือต้องพบเจอแต่กับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนั่นเอง ยิ่งถ้าได้เสริมด้วยการสวดมนต์ด้วยบท คาถามหาเสน่ห์ ช่วยเสริมดวงเรื่องความรักเพิ่มได้อีกด้วย รับรองว่า ชีวิตเรื่องความรักจะราบรื่นขึ้นอย่างแน่นอน

ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าว

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก sanook.com

สรุป

บทสวดมนต์ ขอขมากรรม ทั้งหมดนี้ สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์และช่วงเวลาที่เหมาะสม และจะต้องปฏิบัติตัวให้ดี ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบากรรมไปได้อีกทางหนึ่งด้วย หากใครที่ต้องการเสริมสร้างบารมี ความเป็นสิริมงคล และ เสริมเสน่ห์ในด้านต่าง ๆ สามารถสวดมนต์บท เมตตามหานิยม และ คาถาบูชาหลวงปู่ทวด เพิ่มเติมได้อีกด้วย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ