คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ พร้อมวิธีบูชา ช่วยขจัดภยันตรายและเสริมสิริมงคล!

ท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับคนที่มีความเชื่อในเรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะต้องคุ้นเคยกับการท่องคาถา เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอยู่แล้วอย่างแน่นอน ซึ่งทุก ๆ คนก็คงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป TOBE99 จึงอยากนำเอา คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ มานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักและนำคาถานี้ไปใช้ท่องเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อความสุขและความเจริญก้าวหน้าด้วย

อสูร คือ

ตามความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู อสูร คือเทวดา ประเภทหนึ่ง ที่มักจะมีความขัดแย้งกับเทวดาจำพวกอื่น ๆ โดยมีตำนานมากมาย ที่กล่าวถึงการต่อสู้กันระหว่างอสูรกับเทวดาองค์อื่นๆ จนทำให้ อสูร กลายเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย

พราหมณ์ คือ

ชื่อวรรณะหนึ่ง ของศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักบวช ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คล้ายกับพระสงฆ์ของศาสนาพุทธ มีหน้าที่ในการปกป้อง และทำพิธีต่าง ๆ ของศาสนาฮินดู

พระพรหม คือ

เป็นเทพเจ้าที่มีตำแหน่งสูงที่สุดของศาสนาฮินดู ตามคติของศาสนาฮินดู พระพรหมคือเทพเจ้าผู้สร้าง และเป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายในจักรวาล รวมถึงเป็นผู้เขียนคัมภีร์พระเวทของศาสนาฮินดูด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ คือใคร ?

ท้าวเวสสุวรรณ

ตำนานเกี่ยวกับเรื่อง ท้าวเวสสุวรรณ นั้นได้บอกว่า ท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในผู้ที่คอยดูแลรักษา ปกป้องคุ้มครองโลก ประจำอยู่ทางทิศเหนือ และยังเป็นหัวหน้าของบรรดายักษ์และอสูรทั้งหลาย รูปลักษณ์ของท่านของท่านจะเป็นลักษณะของยักษ์ ในมือจะมีอาวุธคือตะบอง หน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณคือการปกป้องไม่ให้ยักษ์หรืออสูรตนใดมาสร้างความเดือนร้อนให้กับมนุษย์ได้

สำหรับความเชื่อที่เกี่ยวกับ ท้าวเวสสุวรรณ นั้น ก็จะมีในหลาย ๆ รูปแบบ โดยคนสมัยก่อน นิยมนำผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ มาแขวนไว้ที่เตียงของเด็กทารก หรือหน้าบ้าน หน้าประตู เพื่อป้องกันภูติผี หรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควาน 

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า ถ้าหากมีการสำหรับรูปท้าวเวสสุวรรณ เอาไว้บนอาวุธ เช่น มีด เชื่อว่าจะสามารถใช้เพื่อสะกดวิญญาณชั่วร้ายได้ และยังมีความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นที่เทพแห่งความร่ำรวยโชคลาภอีกด้วย 

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการ บูชาท้าวเวสสุวรรณ มักจะเชื่อว่า เป็นเทพที่มีฤทธิ์มาก สามารถปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ได้ ก่อนจะทำการท่อง บทบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะมีความเชื่อดังนี้ 

  • ควรบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ
  • จุดธูปทั้งหมด 9 ดอก
  • เตรียมดอกกุหลาบทั้งหมด 9 ดอก

นอกจากนี้ หลายคนยังมีความเชื่อว่า ถ้าหากได้พกพาวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณติดตัวไว้ และทำการสวดหรือท่อง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย ปัดเป่าความชั่วร้ายและเชื่อว่าจะช่วยดลบันดาลโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ดั่งท่อง คาถาเรียกทรัพย์ และประสบความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ ได้ด้วย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ สวดเพื่อความเป็นสิริมงคล

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เมื่อเตรียมสิ่งของสำหรับบูชาท้าวเวสสุวรรณเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนในการท่อง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ กันแล้ว โดยก่อนที่จะทำการสวดมนต์ใน คาถาท้าวเวสสุวรรณ จะต้องทำจิตใจให้สงบ และจะต้องทำการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย บุพการี และบุคคลที่เคารพนับถือ

จากนั้นให้ทำการจุดธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก ที่ได้เตรียมเอาไว้ และทำการเริ่มสวดมนต์ใน บทสวดท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งมีดังนี้ 

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

โดยสามารถสวดมนต์บท บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ เป็นจำนวนทั้งหมด 9 จบ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ชีวิตจะมีแต่ความสุข ไร้ซึ่งอุปสรรค เงินทองทรัพย์สินไม่ขาดมือ ทำมาค้าขึ้นด้วย และยังช่วยปัดเป่าอันตรายต่าง ๆ ไม่ว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหน ก็จะปลอดภัยด้วย 

ข้อห้ามสำหรับการท่อง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ถึงแม้การท่อง บทสวดมนต์ท้าวเวสสุวรรณ จะสามารถทำได้ทุกท่านทุกคน แต่ก็ยังมีข้อแม้บางอย่าง ที่เราอยากแนะนำให้ทุกท่านที่ทำการ บูชาท้าวเวสสุวรรณ ได้ทำตาม เพื่อให้ได้ผลดังใจหวัง จะต้องประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรแล้ว ยังมีข้อห้ามที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด หากต้องการ บูชาท้าวเวสสุวรรณ เพราะไม่เช่นนั้น อาจไม่ได้ผลตามที่หวัง และอาจโดนท้าวเวสสุวรรณลงโทษก็เป็นได้ 

สำหรับข้อห้ามต่าง ๆ ก็มีดังนี้ 

  • ห้ามประพฤติผิดศีลทั้ง 5 ข้อ ไม่ว่าจะเป็น การฆ่าสัตว์ ลักขโมยทรัพย์สิน ประพฤติผิดในกาม พูดโกหก หรือยุยงให้คนทะเลาะกัน และต้องไม่ดื้มสุรา ของมึนเมา
  • ไม่เป็นหนึ่งในบ่อนทำลายศาสนา
  • ไม่ทำอาชีพที่ไม่สุจริต หรือไม่ประกอบอาชีพที่ต้องเบียดเบียดผู้อื่น หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วย
  • ไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่ชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และต้องหมั่นทำทานให้แก่ผู้อื่น

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก brighttv.co.th

สรุป คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

หากได้บูชาท้าวเวสสุวรรณ ตามที่เราได้แนะนำไปในวันนี้ ตั้งแต่การรักษาศีล หมั่นทำบุญทำทาน ทำจิตใจให้สงบ มีความผ่องใส ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร และทำการท่อง คาถาบูชาพระเวสสุวรรณ เชื่อว่า ทุกท่านจะต้องพบกับความสุข ความเจริญในชีวิต ความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ แคล้วคลาดปลอดภัย จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างแน่นอน 

นอกจากนี้ยังสามารถเสริมด้วยการ บูชาพระประจำวันเกิด แต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีปัญหา ว่าประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ให้ลองทำพิธี ขอขมากรรม เพื่อช่วยให้ชีวิต มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้อีกทางหนึ่งด้วย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ